Amkor

เนื้อหาล่าสุด

ภาคเทคโนโลยีสหรัฐฯ พบเวียดนาม กระชับความร่วมมือด้านเซมิคอนดักเตอร์ AI และอื่น ๆ

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและผู้บริหารของธุรกิจเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาและเวียดนามเข้าหารือกันในประเด็นความร่วมมือด้านเซมิคอนดักเตอร์ AI และเปิดทางสู่การลงทุนใหม่ ๆ