FTC

เนื้อหาล่าสุด

คดีระหว่าง FTC และ Meta ในเรื่องการเข้าฮุบกิจการ Within Unlimited เข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลแล้ว

คดีที่คณะกรรมการการค้ากลางของสหรัฐอเมริกา (FTC) ฟ้องเพื่อยับยั้งการเข้าฮุบกิจการบริษัทด้านความจริงเสมือน (VR) Within Unlimited (และแอปฟิตเนสของบริษัทที่ชื่อ Supernatural) ของ Meta ...อ่านต่อ

FTC เข้าสอบสวนการที่ Amazon เข้าซื้อกิจการ One Medical

คณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐ หรือ FTC กำลังตรวจสอบรายละเอียดการที่ Amazon เข้าซื้อกิจการของ iRobot และ One Medical

หน่วยงานกำกับด้านการค้าของสหรัฐฯ เข้าพิจารณาการซื้อกิจการ Activision Blizzard

เอกสารฉันทะที่ Activision Blizzard เผยระบุว่าทั้ง Activision Blizzard และ Microsoft ได้รับคำขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคณะกรรมาธิการการค้ากลาง

ทางการสหรัฐฯจะบีบ Facebook ให้ทำการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ WhatsApp

เมื่อ WhatsApp ถูกซื้อไปโดย Facebook ก็มีคำถามและความกังวลว่า WhatsApp จะไม่มีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานตามแบบฉบับนโยบายของ Facebook ผู้เป็นเจ้าของ ณ ตอนนี้ หน่วยงาน FTC ...อ่านต่อ