หน่วยงาน Center for AI and Digital Policy (CAIDP) ยื่นคำร้องขอให้ Federal Trade Commission (FTC) ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องบริษัท OpenAI ละเมิดกฏคุ้มครองผู้บริโภค

การร้องเรียนในครั้งนี้มุ่งเน้นเรื่องของภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจากโมเดลตัวล่าสุด GPT-4 และความเสี่ยงของข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอาจจะมีความอคติเชื้อชาติ และเพศที่ไม่เป็นธรรม

ทาง CAIDP ได้เรียกร้องให้ FTC มีความเข้มงวด และออกข้อกำหนดให้ชลอการพัฒนาโมเดลภาษาตัวใหม่พร้อมกับให้ OpenAI รับผิดชอบต่อการละเมิดมาตราที่ 5 เรื่องของห้ามการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และหลอกลวง

โดยสรุปแล้ว CAIDP ขอให้ทาง FTC ออกกฏเกณฑ์ข้อกำหนดให้ทาง OpenAI หยุดใช้งานโมเดล GPT ในเชิงพาณิชย์ และให้มีการประเมินโมเดลตัวใหม่ก่อนจะปล่อยสู่สาธารณะในอนาคต

ที่มา : The Verge, Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส