Playstore

เนื้อหาล่าสุด

Google Play Store อนุญาตให้ผู้ใช้ ‘ถอนการติดตั้งแอป’ จากทางไกลผ่านอุปกรณ์อื่นได้

Google ได้ปล่อย Play Store เวอร์ชัน 38.8 ออกมาแล้ว ซึ่งได้เพิ่มฟังก์ชันการถอนการติดตั้งแอปจากทางไกลผ่านอุปกรณ์อื่นได้

แอป Google มียอดดาวน์โหลด (ใน Play Store) ถึง 5 พันล้านครั้ง : ตามหลัง YouTube และ Google Maps

หลังจากที่แอป YouTube และ Google Maps ได้มียอดดาวน์โหลดใน Play Store ถึง 5 พันล้านครั้งไปแล้วนั้น ล่าสุดแอป Google ของทาง Google เอง ก็มียอดดาวน์โหลดถึง 5 พันล้านครั้งด้วยเช่นกัน ...อ่านต่อ