วันที่ 9 พฤษภาคม​ 2565 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กบน. มีมติให้คงราคาดีเซลในสัปดาห์นี้ไว้ที่ราคาลิตรละ 32 บาท เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพให้ประชาชน จากราคาจริงอยู่ที่ลิตรละ 38 บาท

ด้านนายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ระบุว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา ราคาดีเซล อยู่ที่ 160.65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ กองทุนน้ำมันฯ ช่วยอุดหนุนอยู่ลิตรละ 11.35 บาท แม้ว่าประมาณการฐานะกองทุนจะติดลบที่กว่า 66,000 ล้านบาท แต่กองทุนยังเหลือเงินหมุนเวียนที่ยังไม่ครบกำหนดชำระหนี้อีกประมาณ 12,000 ล้านบาท สามารถดูแลราคาน้ำมันได้จนถึงเดือนมิถุนายน 2565 หลังจากนั้นจะใช้เงินกู้วงเงินประมาณ ​20,000 ล้านบาทดูแลราคาพลังงานต่อไป โดยคาดว่าเงินจะเข้าบัญชีกองทุนได้ทันในเดือนมิถุนายน 2565 พอดี

สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครน-รัสเซีย ที่จะมีผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก เพื่อประกอบการพิจารณาการขายปลีกน้ำมันภายในประเทศอีกครั้งในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

อย่างไรก็ตาม ด้วยราคาน้ำมันที่สูง ทำให้ประชาชนส่งสัญญาณประหยัดมากขึ้น สะท้อนจากยอดใช้น้ำมันดีเซล จากปกติวันละ 73 ล้านลิตรต่อวัน เหลือ 65 ล้านลิตรต่อวัน เช่นเดียวกับรถขนส่งสินค้าที่เพิ่มปริมาณการขนส่งต่อเที่ยวมากขึ้นเพื่อประหยัดการใช้พลังงาน และขอให้มั่นใจว่ากระทรวงพลังงานดูแลราคาพลังงานอย่างเต็มที่ โดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงของไทยยังราคาค่อนข้างต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียน

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส