วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ The Information รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวคนวงในว่า OpenAI ที่สนับสนุนโดยไมโครซอฟท์กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์การควบคุมแบบอิสระ (Agent software) สำหรับการทำงานแบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนและทำการควบคุมเหนืออุปกรณ์ของผู้ใช้

Agent แปลตรงตัวคือ “ตัวแทน” ของมนุษย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย ในการจัดการเกี่ยวกับงานส่วนตัวและงานที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเมื่อรับคำสั่งจากมนุษย์แล้วก็จะทำงานด้วยตัวเองโดยไม่ต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

Agent software จะจัดการเกี่ยวกับการทำงานบนเว็บ เช่น การรวบรวมข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท การสร้างแผนการเดินทาง หรือการจองตั๋วเที่ยวบิน

ทั้งนี้มีการเกริ่นถึงความสามารถเบื้องต้นใน Agent software ของ ChatGPT ว่าสามารถรับคำสั่งจากผู้ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลจากเอกสารไปกรอกอยู่ในตารางงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การกรอกข้อมูลทำรายงานค่าใช้จ่ายอัตโนมัติและป้อนข้อมูลลงในซอฟต์แวร์บัญชี เป็นต้น

ที่มา : reuters.com

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส