chart

Backblaze บริษัท cloud backup ออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา ก็เป็นผู้วิเคราะห์สถิติราคาต่อความจุของฮาร์ดดิสก์ในโลกมานะครับ
โดยก่อนหน้านี้ ช่วงก่อนน้ำท่วมประเทศไทย ราคาเฉลี่ยของฮาร์ดดิสก์แบบปกติ (แบบจานหมุน) อยู่ที่ 4.4 เซ็นต์สหรัฐฯ ต่อ 1 Gigabyte (หรือ ประมาณ 1 บาท 42 สตางค์)

แต่เหตุการณ์น้ำท่วม ทำให้บริษัทผลิตฮาร์ดดิสก์จำนวนมาก โดยเฉพาะ Western Digital เสียหาย ราคาจึงพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 6.4 เซ็นต์ ต่อ 1 Gigabyte (หรือ ประมาณ 2 บาท 6 สตางค์) ก่อนที่ราคาจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆ จนมีราคาเท่าๆกับราคาเดิมของเมื่อช่วงก่อนน้ำท่วมแล้วในที่สุด

แต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าใช้เวลานานกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้มาก เพราะในช่วงนั้นมีการประเมินไว้ว่าสภาพตลาดจะกลับสู่ภาวะปกติภายใน 1 ปี แต่ความเป็นจริงกลับใช้เวลานานถึง 2 ปี

ช่วงระยะเวลาตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ราคาต่อความจุของฮาร์ดดิสก์ มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ แต่สถานการณ์น้ำท่วมในไทยเมื่อปี 2554 ก็ทำให้ทิศทางราคานี้ต้องผิดเพี้ยนไปครับ

chart 3

ที่มาและภาพ: Backblaze Blog