รายงานจากมหาวิทยาลัย Essex บอกว่าระบบการตรวจจับใบหน้าของตำรวจ Scotland Yard ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นมีความผิดพลาดในการตรวดจับใบหน้ามากถึง81%

จากรายงานของ Sky News หลังจากที่มีการนำเทคโนโลยีจดจำใบหน้าเข้ามาใช้ที่ Notting Hill Carnival ในเดือนสิงหาคม 2559 เป็นครั้งแรกก็ได้มีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้ในอีก10 พื้นที่รวมถึง Leicester Square ด้วยแต่ในระหว่างที่มีการใช้เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้านักวิทยาศาสตร์ก็ได้เข้าตรวจสอบความแม่นยำของระบบและพบว่ามีใบหน้าเพียง42 ใบหน้าเท่านั้นที่ถูกตรวจจับได้ถูกต้องตามบุคคลจริงส่วนที่เหลือการตรวจจับไม่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตามหากระบบประมวลผลโดยการจับคู่ใบหน้าที่มีความคล้ายคลึงกันอัตราความผิดพลาดจะอยู่ที่ 0.1% เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้ว ระบบจะทำการประมวลผลหลากหลายวิธีนั่นทำให้ข้อมูลที่ได้มาไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความกังวลตามมาเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีรายงานเช่นนี้ ในปี2018 ตำรวจที่ South Wales ระบุตัวผู้กระทำความผิดผิดจากเทคโนโลยีจดจำใบหน้าถึง 2,300 คนถึงแม้จะเป็นจำนวนไม่มากแต่สำหรับคดีความทางศาล หรือผู้เสียหายแล้วสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ควรตระหนักเป็นอย่างยิ่ง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาระบบจดจำใบหน้ากลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางระบบถูกติดตั้งในพื้นที่สาธารณะมากมาย และถึงแม้บางพื้นที่จะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของการติดตั้งแต่ในบางที่มันก็ละเลยกฏหมายและจริยธรรมบางส่วนเช่นกัน

อ้างอิง