ค่าย FUJIFILM ประกาศเตือนผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์ม negative และสไลด์ขนาด 135 อาจขาดตลาด เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งในยุคฟิล์มแพงแบบนี้พอของขาดตลาดราคาน่าจะดีดขึ้นไปอีกครับ…

รายชื่อฟิล์ม Negative 135 ที่ได้รับผลกระทบ

  • Fujicolor FUJICOLOR 100
  • Fujicolor SUPERIA PREMIUM 400

รายชื่อฟิล์มสไลด์ 135 ที่ได้รับผลกระทบ

  • Fujichrome Velvia 50
  • Fujichrome Velvia 100
  • Fujichrome PROVIA 100F

อ้างอิง – Fuji Rumors