Sony ปล่อยเฟิร์มแวร์อัปเดตให้แก่กล้องฟูลเฟรมมิเรอร์เลสถึง 5 รุ่นด้วยกันครับ ได้แก่ ‘a7R V’, ‘a7CR’, ‘a7C II’ และ ‘ZV-E1′ โดยมีรายละเอียดหลักเพื่อแก้ bug ในงานวิดีโอ ดังนี้

  • แก้ปัญหาตัวไฟล์วิดีโอไม่ได้ถูกบันทึกในบางสถานการณ์
  • แก้ปัญหากล้อง Restart ตัวเอง เมื่อมีการตรวจจับใบหน้าหลาย ๆ คนพร้อมกันขณะถ่ายวิดีโอ
  • แก้ปัญหาค่า Timecode หายไปหลัง Restart
  • แก้ปัญหาที่เมื่อใช้ปุ่ม Custom Key แล้วกล้อง Restart เอง
  • เพิ่มความเสถียรของค่าแสง เมื่อใช้ ISO แบบ Extended ขณะถ่ายวิดีโอ
  • เพิ่มความเสถียรโดยรวมของตัวกล้อง

ดาวน์โหลด