FUJIFILM ประกาศยุติการผลิตฟิล์มสีถึง 2 รุ่นด้วยกัน ได้แก่ ‘Fujicolor PRO 160NS Professional 120’ และฟิล์มสไลด์ ‘Fujichrome VELVIA50 CUT size’ สาเหตุเนื่องมาจากเหตุผลด้านการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ผลิตนั้นหาได้ยากมากขึ้น ทำให้ฟิล์มทั้ง 2 รุ่นนี้ถูกยุติการผลิตไปในที่สุดครับ

กำหนดยุติการจัดส่งของฟิล์มทั้ง 2 รุ่น

  • Fujicolor 160NS Professional 120 12 ภาพ 5 ม้วน – มีนาคม 2022
  • Fujichrome VELVIA50 ขนาด 4 x 5 20 ภาพ – มีนาคม 2023
  • Fujichrome VELVIA50 ขนาด 8 x 10 20 ภาพ – ธันวาคม 2021

สำหรับใครที่ชื่นชอบฟิล์มเหล่านี้แนะนำให้รีบซื้อเก็บแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเลยครับ ก่อนจะหาไม่ได้แล้ว แต่สำหรับตัว Fujichrome VELVIA50 ทาง FUJIFILM แนะนำว่าให้ใช้ Fujichrome VELVIA100 ที่ใกล้เคียงแทนได้ครับ

อ้างอิง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส