Meta เพิ่มจำนวนเงินสำหรับการดูแลความปลอดภัยของ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) อีก 4 ล้านเหรียญ (เกือบ 140 ลบ.) รวมเป็น 14 ล้านเหรียญ (481 ล้านบาท) คิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 40% ในขณะที่บริษัทสั่งปลดพนักงานราว 11,000 ตำแหน่งเพื่อลดค่าใช้จ่ายและยังประกาศให้ปี 2023 เป็นปีแห่งประสิทธิภาพ (year of efficiency)

Meta เผยในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า เงินที่ใช้ไปกับการรักษาความปลอดภัยของซักเคอร์เบิร์กเพิ่มขึ้นจากเดิม 10 ล้านเหรียญ (ซึ่งเป็นจำนวนเท่าเดิมตั้งแต่ปี 2018) เป็น 14 ล้านเหรียญ และระบุว่านี่เป็นค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและจำเป็นภายใต้สถานการณ์ในขณะนี้

เงินจำนวน 14 ล้านเหรียญ จะถูกใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับ ‘ค่าบุคลากร อุปกรณ์ บริการ การปรับปรุงที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัย’ ของซักเคอร์เบิร์กและครอบครัวของเขา ซึ่งตัวเลข 14 ล้านเหรียญนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ปีที่แล้วคิดเป็นค่าใช้จ่าย 16.8 ล้านเหรียญ รวมกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 10 ล้านเหรียญ เป็น 26.8 ล้านเหรียญ (921 ล้านบาท)

แม้ว่าบริษัทเทคโนโลยีเจ้าอื่น ๆ จะใช้เงินจำนวนมากเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับผู้บริการระดับสูงของตนเอง แต่ข้อมูลจาก SEC พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยของซักเคอร์เบิร์กนั้นสูงกว่ามาก

ที่มา: Techspot

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส