Google Workspace อัปเดตเพิ่มฟีเจอร์ AI ใหม่ที่จะมาช่วยเหลือผู้ใช้งานให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้นพร้อมกับประหยัดเวลาที่มากขึ้นตาม

ผู้ใช้งาน Google Workspace มากกว่า 3,000 ล้านคนทั่วโลกจะได้รับอัปเดตได้ใช้งานฟีเจอร์ AI ในอีกไม่ช้า โดยฟีเจอร์ AI ที่อยู่ภายในชุดโปรแกรมของ Google Workspace มีดังต่อไปนี้

  • ร่าง, ตอบกลับ, สรุป และจัดลำดับความสำคัญของอีเมลภายใน Gmail
  • การระดมความคิด, ช่วยพิสูจน์อักษร และช่วยเขียนเอกสารใน Google Docs
  • สร้างสไลด์นำเสนอให้มีความน่าสนใจด้วยรูปภาพ, เสียง และวิดีโอใน Google Slides
  • นำข้อมูลดิบมาปรับเปลี่ยนเป็นข้อมูลเชิงลึก, วิเคราะห์ข้อมูลดิบโดยอัตโนมัติ, สร้างสูตรคำนวณข้อมูล และจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามการตั้งค่าใน Google Sheets
  • เปลี่ยนภาพพื้นหลังวิดีโอคอล และจดบันทึกระหว่างการประชุมใน Google Meet
  • สร้างระบบการทำงานใน Google Chat

ทาง Google ก็ได้ออกมาบอกว่าฟีเจอร์ที่ได้ประกาศออกมาเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นจะมีการอัปเดตฟีเจอร์ AI ใหม่ ๆ เข้ามาอีกมากมายในอนาคต

Generative AI ใน Google Docs

ฟีเจอร์ AI ที่ Google Workspace อยากจะนำเสนอมาที่สุดคือ ‘เครื่องมือช่วยเขียน’ ที่ผู้ใช้งานสามารถสั่งให้ Google Docs หรือ Gmail ช่วยเขียนเอกสารตามคำขอโดยจะมีกล่องข้อความ ‘Help me write’ มาให้ใส่รายละเอียดของเอกสารที่ต้องการให้ AI เขียนให้ โดยฟีเจอร์ AI นี้จะมีความคลึงกับ ChatGPT ของ OpenAI

Generative AI ใน Gmail

ในตอนนี้ฟีเจอร์ AI จะเปิดให้ใช้งานเฉพาะกับคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ทาง Google ได้มีการคัดเลือกที่มีความน่าเชื่อถือ และฟีเจอร์ AI ดังกล่าวจะรองรับการใช้งานในภาษาอังกฤษเท่านั้น

ที่มา : Blog Google Workspace

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส