Google ประกาศเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ YouTube Go แอปฯ ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้งานบริการ YouTube ได้ผ่านออฟไลน์ โดยเน้นในพื้นที่ซึ่งมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

YouTube Go นั้นจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกความละเอียดของวิดีโอที่จะรับชมได้ล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้ทราบถึงขนาดของวิดีโอและดาต้าอินเทอร์เน็ตที่จะถูกใช้อย่างชัดเจนเซฟวิดีโอเพื่อรับชมแบบออฟไลน์ รวมทั้งยังสามารถแชร์คลิปให้กับผู้ใช้งานที่อยู่บริเวณใกล้กันโดยไม่ต้องใช้ดาต้ามือถือ (แค่ผู้รับติดตั้ง YouTube Go)

สำหรับ YouTube Go ได้เริ่มทดลองใช้งานจริงในประเทศอินเดียตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้ว แต่ยังไม่มีรายงานว่าจะถูกขยายมาเปิดใช้ในประเทศอื่นๆ อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่

youtube go

ที่มา: theverge