ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI ในปัจจุบันนั้นน่ากังวล เพราะบริษัทต่าง ๆ ล้วนแข่งขันกันพัฒนาเทคโนโลยี AI โดยไม่สนความสำคัญด้านจริยธรรม รวมถึงความไม่ปลอดภัยที่อาจตามมาจากเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งบริษัทเหล่านี้ล้วนไม่มีการควบคุมตนเองนอกเสียจากจะถูกกดดัน

การไล่เกบรูออกจาก Google ในฐานะหัวหน้าร่วมของทีมจริยธรรม AI (Ethical AI) เกิดขึ้นหลังจากเธอร่วมเขียนบทความทางวิชาการที่เตือนถึงอคติตามธรรมชาติ (Inherent biases) ภายใน AI โดยเกบรูเผยว่า ผู้จัดการอาวุโสของ Google เรียกร้องให้เธอถอดถอนงานเขียนนี้ แต่เกบรูก็ปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าว และในท้ายที่สุดจึงทำให้เธอต้องออกจาก Google

เกบรูระบุว่า การแข่งขันระหว่างบริษัทเพื่อเป็นอันดับ 1 ทำให้บริษัทเหล่านี้ละเลยข้อควรระวังในด้านความปลอดภัย ซึ่งสิ่งที่เราต้องการในตอนนี้คือกฎระเบียบที่จะมาควบคุมการพัฒนา AI และเราต้องการสิ่งที่ดีกว่าแรงจูงใจในด้านผลกำไรเพียงอย่างเดียว

ที่มา: Techspot

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส