Google จะทุ่มเงิน 20 ล้านเหรียญ (ราว 705 ล้านบาท) ลงทุนพัฒนาการศึกษาในด้านไซเบอร์สร้างโอกาสแก่นักเรียนนักศึกษาหลายพันคน

เงินจำนวนนี้ยังจะไปสนับสนุนคลินิกไซเบอร์ที่มีอยู่ในสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย 20 แห่งในสหรัฐอเมริกาด้วย เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้เรียน

โครงการนี้เป็นความร่วมมือกับสมาคมคลินิกความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Consortium of Cybersecurity Clinics)

ซันดาร์ พิชัย (Sundar Pichai) ผู้บริหารของ Google ชี้ว่าคลินิกเหล่านี้จะให้บริการด้านความมั่นคงไซเบอร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คล้ายกับบริการของโรงเรียนกฎหมายหรือโรงเรียนการแพทย์หลายแห่งที่ให้บริการชุมชน

พิชัยเชื่อว่าการสร้างโอกาสให้นักศึกษาจะช่วยนำไปสู่การปกป้องคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ดีขึ้นอีกด้วย พนักงานของ Google จะเข้าไปอาสาเป็นผู้ฝึกสอนในหลายคลินิก

ที่มา govtech

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส