Google ได้ยืนยันว่าสมาร์ทโฟน Pixel ที่เพิ่งเปิดตัวไปจะได้รับการอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่นล่าสุดไปอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคม 2018 โดยมีข้อมความดังต่อไปนี้

การอัปเดตเวอร์ชันของ Android

โทรศัพท์ Pixel จะได้รับ Android เวอร์ชันล่าสุดจาก Google โดยตรง

หากคุณซื้ออุปกรณ์จาก Google Store โดยปกติจะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ของคุณภายใน 2 สัปดาห์ หากคุณซื้ออุปกรณ์จากผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือที่อื่น อาจใช้เวลานานขึ้นกว่าที่คุณจะได้รับการอัปเดต

โทรศัพท์ Pixel จะได้รับการอัปเดตเวอร์ชันของ Android เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีนับจากวันที่วางจำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวบน Google Store เราไม่รับประกันว่าจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมหลังจากผ่านไปแล้ว 2 ปี

โทรศัพท์ ไม่รับประกันว่าจะได้รับการอัปเดตเวอร์ชัน Android หลังจาก
Pixel XL ตุลาคม 2018
Pixel ตุลาคม 2018

แพตช์ความปลอดภัย

โทรศัพท์ Pixel จะได้รับแพตช์ความปลอดภัยอย่างน้อย 3 ปีนับจากวันที่วางจำหน่ายอุปกรณ์เป็นครั้งแรก หรืออย่างน้อย 18 เดือนนับตั้งแต่ Google Store จำหน่ายอุปกรณ์ครั้งสุดท้าย แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะยาวนานกว่า

google-pixel-smartphone

ดังนั้น ผู้ที่ต้องการจะซื้อสมาร์ทโฟน Pixel และ Pixel XL มาใช้ก็สบายใจได้เลยว่าจะได้รับการดูแลในด้านความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการจาก Google ไปอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 2 ปีเต็มๆเลยทีเดียว

ข้อมูลอ้างอิง : support.google.com และ gsmarena.com