ASML ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ชิปด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตรายใหญ่ที่สุดในโลกจากเนเธอร์แลนด์ระบุว่ามาตรการจำกัดการส่งออกชิปล่าสุดไปยังจีนของสหรัฐอเมริกาจะไม่ส่งผลกระทบทางการเงินในระยะสั้นต่อบริษัท

โดยเชื่อว่าจะส่งผลต่อจำนวนและรายได้จากการขายระบบเทคโนโลยีของบริษัทในบางภูมิภาคตั้งแต่ระยะกลางไปจนถึงระยะยาว แต่จะไม่ส่งผลต่อภาพรวมเท่าใดนัก

ASML ระบุด้วยว่าอยู่ระหว่างการศึกษามาตรการใหม่ที่สหรัฐฯ ออกมา และเข้าใจว่ามาตรการใหม่นี้จะมีผลเฉพาะกับบางโรงงานผลิตชิปขั้นสูงในจีนเท่านั้น

จีนถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของ ASML รองจากไต้หวันและเกาหลีใต้

ที่มา Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส