Twitch เผยว่าจะยุติการให้บริการในเกาหลีใต้ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้า เนื่องจากต้นทุนการดำเนินธุรกิจและค่าใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สูง

แดน แคลนซี (Dan Clancy) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Twitch เผยว่าการดำเนินธุรกิจในเกาหลีใต้สูญเสียไปเยอะมาก และไม่มีอนาคตอีกต่อไป โดยชี้ว่าค่าอินเทอร์เน็ตของเกาหลีใต้สูงกว่าประเทศส่วนใหญ่ถึง 10 เท่า เพราะที่เกาหลีใต้บริษัทเนื้อหาต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตกลับไปให้ผู้ให้บริการด้วย จากการใช้ bandwidth จำนวนมาก ซึ่งบริษัทอย่าง Netflix ก็เคยมีเรื่องต้องขึ้นศาลเกาหลีใต้มาแล้ว ซึ่ง Twitch เองพยายามแล้วที่จะกดค่าใช้จ่ายให้ต่ำกว่านี้

ข่าวนี้ทำให้หุ้นของ Afreeca TV คู่แข่ง Twitch สัญชาติเกาหลีใต้ดีดสูงขึ้นทันที 30%

ด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์และไอซีทีของเกาหลีใต้ระบุในคำแถลงว่าอยู่ระหว่างการทบทวนค่าใช้งานโครงข่ายอยู่ ซึ่งต้องคำนึงถึงการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ยั่งยืน รวมถึงวงการผลิตเนื้อหา และความสะดวกของผู้ใช้

นี่ถือเป็นปัญหาที่หลายธุรกิจเผชิญ เมื่อต้นปี Netflix และ SK Broadband ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเกาหลีใต้ก็เพิ่งจะถอนฟ้องทั้งคู่จากกรณีข้อพิพาทจากค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ต

ที่มา Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส