Google ประกาศใช้งานโมเดล Gemini Pro บน Bard พร้อมกับรองรับการคำสั่งมากกว่า 40 ภาษาทั่วโลกรวมถึงภาษาไทย และรองรับการคำสั่งสร้างรูปภาพ

จากเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา Google ได้เปิดตัวโมเดล Gemini ที่ออกมาพร้อมกันถึง 3 รุ่นย่อยทั้ง Gemini Ultra, Gemini Pro และ Gemini Nano ซึ่งโมเดล 3 รุ่นย่อยนี้ก็มีประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกันไปที่เห็นการใช้งานมากที่สุดคือ Gemini Nano โมเดลขนาดเล็กที่ถูกปรับใช้งานบนสมาร์ตโฟน ซึ่งสมาร์ตโฟนที่ถูกติดตั้งใช้งานแล้วคือ Google Pixel 8 Pro และ Samsung S24 Series

ล่าสุดทาง Google ได้ประกาศใช้งาน Gemini Pro บน Bard เครื่องมือ Generative AI ที่มาพร้อมกับความเร็ว และประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยในการอัปเดตครั้งนี้ Bard มาพร้อมกับการอัปเดตใหญ่ดังต่อไปนี้

1. รองรับคำสั่งมากกว่า 40 ภาษา และรองรับการใช้งาน Bard ใน 230 ประเทศทั่วโลก

2. รองรับคำสั่ง Prompt สร้างรูปภาพผ่านโมเดล Imagen 2 โดยรูปภาพที่ได้จาก Bard จะมีการฝังลายน้ำ SynthID เพื่อระบุว่า รูปภาพนี้ถูกสร้างโดย AI

3. เพิ่มปุ่ม Google Search เพื่อรีเช็กคำตอบอีกครั้ง

ลองใช้ได้เลยที่ bard.google.com

ที่มา : Google Newsroom

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส