วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ TSMC เผยว่าจะสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งที่ 2 ในจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่น ซึ่งได้รับเงินลงทุนสนับสนุนจาก Sony และ Toyota ผ่านการร่วมทุนในบริษัท Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) ซึ่ง TSMC เป็นถือหุ้นรายใหญ่ 86.5%, Sony 6%, Toyota 5.5% และ Denso 2.0%

TSMC กล่าวเพิ่มเติมว่าโรงงานแห่งแรกที่เริ่มสร้างเมื่อเดือนเมษายน 2022 จะเริ่มเปิดการผลิตในปีนี้ ส่วนโรงงานแห่งที่ 2 จะเริ่มก่อสร้างในปีนี้ และเปิดดำเนินการภายในสิ้นปี 2027 การลงทุนโดยรวมใน JASM สำหรับการสร้างโรงงานทั้ง 2 แห่ง ซึ่งรวมเงินทุนจากบริษัทหุ้นส่วนรายอื่น ๆ แล้ว จะเกิน 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (710,100 ล้านบาท) ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นด้วย

หลายสิบปีก่อนญี่ปุ่นเองก็อยู่ในตลาดผู้ผลิตชิปด้วย แต่ปัจจุบันได้ล้าหลังยังใช้เทคโนโลยีประมาณ 40 นาโนเมตร และไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาการขาดแคลนชิป รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้เชิญ TSMC มาร่วมกันสร้างอุตสาหกรรมผลิตชิปในญี่ปุ่นให้ทันสมัยและต้องการรักษาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ พร้อมมีมาตรการสนับสนุนและให้เงินอุดหนุนหลายพันล้านเหรียญ (แสนล้านบาท)

โรงงานในคุมาโมโตะทั้ง 2 แห่งของ TSMC จะไม่ใช่การผลิตชิปที่ล้ำสมัยที่สุด ซึ่งจะใช้เทคโนโลยี 6 นาโนเมตร ที่มุ่งเน้นการผลิตชิปสำหรับรถยนต์ ภาคอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง

TSMC เป็นผู้ผลิตชิปที่มีสัญญาประจำให้กับ Apple และ Nvidia ซึ่งได้รับการจูงใจให้ไปตั้งโรงงานจากหลายประเทศ และมีโครงการขนาดใหญ่คือมีการลงทุน 40,000 ล้านเหรียญ (1,419,720 ล้านบาท) สร้างโรงงานผลิตชิป 2 แห่งในแอริโซนา ประเทศสหรัฐฯ

ที่มา : cnbc.com และ asia.nikkei.com ภาพ : instagram