OpenAI เปิดตัวเครื่องมือ AI ใหม่ที่มีชื่อว่า Sora ซึ่งบริษัทบอกว่าเจ้า Sora นี้สามารถสร้างวิดีโอที่มีความยาวระดับนาทีได้จากคำสั่งที่เป็นข้อความ

Sora สามารถสร้างวิดีโอที่มีฉากหลังที่มีความละเอียดซับซ้อน มีคาแรกเตอร์หรือตัวละครในวิดีโอ สามารถแสดงอารมณ์ได้ สามารถระบุการเคลื่อนไหวที่เฉพาะเจาะจงได้ และยังมีโมเดลที่มีความสามารถในการทำความเข้าใจวัตถุที่มีอยู่ในโลกจริงได้

นอกจากนี้ Sora ยังสามารถสร้างวิดีโอที่มีพื้นฐานจากภาพนิ่งรวมถึงสามารถเติมเฟรมหรือส่วนที่ขาดหายไปได้

เนื่องจาก Sora นั้นยังอยู่ระหว่างการพัฒนา จึงไม่ได้เปิดให้ใช้งานเป็นวงกว้าง และยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น การแสดงผลฉากที่มีวัตถุซับซ้อนอาจไม่ถูกต้องหรือแม่นยำเสมอไป เป็นต้น และปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างขอการเข้าถึงงานจากศิลปิน นักออกแบบ ไปจนถึงผู้ผลิตภาพยนตร์อยู่ด้วย

ที่มา The Verge

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส