สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (PTO) ปฏิเสธคำขอจดทะเบียนคำว่า GPT ของ OpenAI

โดยระบุว่าคำดังกล่าวเป็นคำทั่วไปเกินกว่าที่จะสามารถจดทะเบียนได้ และยังอาจจะขัดขวางการที่คู่แข่งอธิบายสินค้าตัวเองว่าเป็น GPT ด้วย

OpenAI แย้งในเอกสารคำขอจดทะเบียนว่า GPT ไม่ใช่คำที่อธิบายตัวมันเอง เพราะไม่ใช่คำทั่วไปที่ผู้บริโภคจะเข้าใจโดยทันทีว่ามันหมายถึงอะไร

แต่ PTO ชี้ในผลการพิจารณาว่ามันไม่สำคัญว่าผู้บริโภคจะรู้หรือไม่ว่า GPT หมายถึงอะไร เพราะผู้ที่จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวจะเข้าใจว่า GPT หมายถึงประเภทหนึ่งของซอฟต์แวร์อยู่แล้ว ไม่ใช่แค่เฉพาะผลิตภัณฑ์ของ OpenAI เท่านั้น

สำหรับ GPT ย่อมาจาก Generative pre-trained transformers หมายถึงโมเดล AI ที่สามารถแปลงข้อมูลที่ป้อนเข้าไปเป็นข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งได้

GPT ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในวงการ AI อย่าง GPTZero ที่เป็นชื่อของสตาร์ทอัปตรวจสอบ AI

ที่มา The Verge

***