การรถไฟอินเดียที่ดูแลระบบรางทั่วประเทศเปิดประมูลจัดซือจัดจ้างการติดตั้งกล้องจดจำใบหน้าบริเวณทางเข้าและทางออกในตู้รถไฟทั้งหมด 44,000 ตู้

Medianama สื่อท้องถิ่นอินเดียรายงานว่าการติดตั้งกล้องเหล่านี้จะนำมาซึ่งความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว เพราะเทคโนโลยีที่อยู่ในเงื่อนไขการจัดซื้อจะมีทั้งเครื่องมือในการครอปรูปภาพสำหรับการตรวจจับใบหน้าของเด็กและผู้ใหญ่

ภาพที่ถูกครอปจะสามารถถูกส่งไปยังระบบการจดจำใบหน้า เพื่อนำไปเทียบกับภาพถ่ายอาชญากรในฐานข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปจับกุมต่อไป

นอกจากนี้แล้ว การรถไฟอินเดียยังเปิดประมูลจัดซื้อเครื่องรับส่งสัญญาณ GPS 300,000 ตัว สำหรับติดตั้งบนรถไฟด้วย