หลังจาก Google เข้าซื้อ Fitbit บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น Fitbit by Google โดยล่าสุดมีการรีแบรนด์ใหม่อีกครั้งกลายเป็น Google Fitbit แล้ว

ก่อนที่ Google จะทำการรีแบรนด์ Fitbit รอบล่าสุดนั้น ไม่ว่าจะบนเว็บ Fitbit.com, วิดีโอ รวมถึงแพ็กเกจสินค้าอย่าง Sense 2, Versa 4 และ Charge 6 จะใช้ชื่อแบรนด์ว่า Fitbit by Google ส่วน Pixel Watch 2 ซึ่งเป็นสินค้าภายใต้แบรนด์ Google โดยตรงจะเขียนว่า with Fitbit ที่มุมของแพ็กเกจสินค้า

ภาพจาก Forbes

ล่าสุด Google ได้รีแบรนด์ Fibit by Google เป็น Google Fitbit พร้อมกับเลิกใช้โลโก้ Fibit แบบดั้งเดิมแล้ว เหลือเพียงโลโก้ตัวอักษรที่รีแบรนด์มาใหม่เท่านั้น ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนดีเพราะสินค้าหลาย ๆ อย่างก็ขึ้นต้นด้วย Google ก่อน เช่น Google Pixel หรือ Google Nest เป็นต้น

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา Google มีการปรับโครงสร้างแผนกฮาร์ดแวร์ของบริษัทใหม่ เปลี่ยนจากการแยกแผนกต่าง ๆ อย่าง Pixel, Nest และ Fitbit แต่รวมทั้งหมดแล้วใช้ทีมออกแบบ วิศกรรมฮาร์ดแวร์ ฝ่ายซอฟต์แวร์ทีมเดียวกันเลย นอกจากนี้ เจมส์ ปาร์ก (James Park) และ เอริก ไฟรด์แมน (Eric Friedman) ผู้ร่วมก่อตั้ง Fitbit รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่น ๆ ของ Fitbit ก็ได้ลาออกในช่วงการปรับโครงสร้างนี้ด้วย