วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม อีลอน มัสก์ (Elon Musk) โพสต์บน X ว่า Grok-1.5 แชตบอตเอไอเวอร์ชันอัปเดตจะถูกปล่อยออกมาพร้อมใช้งานในสัปดาห์หน้า และกล่าวเสริมว่า Grok 2 ควรเหนือกว่าเอไอในปัจจุบันทุกตัวชี้วัด ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเทรนให้ฉลาดขึ้น

เมื่อวานนี้ xAI ได้ประกาศว่า Grok-1.5 ซึ่งเป็นแชตบอตเอไอเวอร์ชันปรับปรุง จะมาพร้อมด้วยความสามารถในการให้เหตุผล และรองรับความยาวของข้อความที่แชตบอตสามารถประมวลผลได้ (context length) ที่ 128,000 โทเค็น ซึ่งจะปล่อยออกมาให้ใช้งานในเร็ว ๆ นี้

Grok-1.5 สามารถประมวลผลข้อความได้สูงสุด 128,000 โทเค็น ซึ่งโทเค็นก็คือจำนวนบิตของข้อความที่เป็นข้อมูลดิบ โดยโมเดลจะนำข้อความในหน้าต่างอินพุตมาประมวลและพิจารณาก่อนที่จะสร้างข้อความผลลัพธ์ หากโมเดลที่มีหน้าต่างรับข้อความอินพุตได้น้อยก็มีแนวโน้มที่จะลืมเนื้อหาของการสนทนาล่าสุด ส่วนโมเดลที่รับข้อความได้จำนวนมากก็จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดนี้ได้ เพราะสามารถเข้าใจการไหลของข้อมูลที่รับเข้ามาได้ดีกว่านั่นเอง

นอกจากนี้ Grok-1.5 ได้รับการปรับปรุงเกี่ยวกับการเขียนโค้ด และทำงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ โดยได้แสดงคะแนนตัวชี้วัด ได้แก่ MMLU 81.3% วัดความเข้าใจภาษามนุษย์ที่ซับซ้อนครอบคลุม 57 สาขาวิชา, MATH 50.6% การคำนวณทางคณิตศาตร์, GSM8K 90% การแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ทั้งโจทย์และสมการตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และ HumanEval 74.1% ใช้ประเมินความถูกต้องในการทำงานของโค้ดที่สร้างโดยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อดูภาพรวมแล้วมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียง (ไม่ห่างกันมาก) Gemini Pro 1.5 และ GPT-4

ต้นเดือนที่ผ่านมา มัสก์ได้ประกาศว่า xAI จะทำการโอเพนซอร์ส Grok หลังจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเขาได้ฟ้อง OpenAI ว่าละทิ้งพันธํกิจเดิมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับมนุษยชาติ ด้วยการเข้าไปร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งมีผลทำให้บริษัทต้องทำกำไรสูงสุดให้กับไมโครซอฟท์ และเมื่อเดือนพฤศจิกายน มัสก์ได้เปิดตัว Grok เวอร์ชันแรกโดย xAI เพื่อต้องการแข่งขันกับ OpenAI และ Alphabet (Google)