จีนวิจารณ์สหรัฐอเมริกาที่ยกระดับความเข้มงวดของมาตรการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น โดยชี้ว่ามันสร้างอุปสรรคต่อการค้า และเพิ่มความไม่แน่นอนในอุตสาหกรรมชิปในภาพรวม

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ แก้ไขมาตรการส่งออกให้จีนเข้าถึงชิป AI และเครื่องมือผลิตชิปของสหรัฐฯ ได้ยากขึ้น โดยอ้างข้อห่วงกังวลด้านความมั่นคง

โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกมาแถลงว่าสหรัฐฯ ได้ทำให้แนวคิดในเรื่องความมั่นคงแห่งชาติกว้างขวางขึ้น แก้กฎโดยไม่ใช้เหตุผล และยกระดับมาตรการควบคุมการส่งออกให้เข้มข้นขึ้น ซึ่งนอกจากจะเพิ่มภาระให้กับบริษัทจีนและบริษัทอเมริกันที่ต้องการจะทำงานร่วมกันแล้ว ยังสร้างความไม่แน่นอนสุดมโหฬารต่ออุตสาหกรรมชิปโลกด้วย

โฆษกรายดังกล่าวยังบอกด้วยว่ามาตรการของสหรัฐฯยังส่งผลร้ายแรงต่อความร่วมมือที่่เป็นประโยชน์ต่อทั้งฝ่ายจีนและสหรัฐฯ ด้วย รัฐบาลจีนจึงต่อต้านการตัดสินใจนี้อย่างแข็งขัน