มีอา ซาโต (Mia Sato) แห่งเว็บไซต์ The Verge เผยว่า AI สร้างภาพบน Instagram ไม่ยอมสร้างภาพชาวเอเชีย หลังก่อนหน้านี้ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกันได้

ก่อนหน้านี้ ซาโตเคยชี้ว่า AI สร้างภาพของ Meta สร้างภาพมนุษย์ออกมาเป็นแต่ชาวเอเชียทั้งหมด แม้ว่าจะป้อนพรอมต์ว่าต้องการได้ภาพคนผิวขาวก็ตาม

แต่มาตอนนี้ Imagine กลับไม่สามารถสร้างภาพชาวเอเชียได้แล้ว แม้จะใช้พรอมต์เดียวกันกับเมื่อก่อนหน้านี้ก็ตาม

โดยตัว AI ของ Meta ปรากฎข้อความว่า “Looks like something went wrong. Please try again later or try a different prompt” (ดูเหมือนจะมีบางอย่างผิดพลาด โปรดลองใหม่ในภายหลังหรือลองป้อนพรอมต์อื่น)

ซาโตลองให้เพื่อนร่วมงานลองป้อนพรอมต์สร้างภาพชาวเอเชีย ก็ได้ผลคล้าย ๆ กัน อย่างไรก็ดี ผ่านไปไม่นาน Imagine ก็สามารถสร้างภาพด้วยพรอมต์ง่าย ๆ อย่างการสร้างชายชาวเอเชียได้