Kaspersky บริษัทไซเบอร์จากรัสเซียเผยรายงานว่าในปี 2023 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญเหตุไซเบอร์ระดับภูมิภาคเกือบ 43 ล้านครั้ง

โดยประเทศที่เจอหนักที่สุดคือเวียดนามที่เผชิญเหตุทางไซเบอร์ถึง 17.1 ล้านครั้ง ตามมาด้วยอินโดนีเซีย 14.6 ล้านครั้ง และไทย ที่ 4.7 ล้านครั้ง

ประเทศที่เจอภัยไซเบอร์น้อยที่สุดคือสิงคโปร์อยู่ที่ราว 500,000 ครั้ง แต่ก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 67%

ข้อมูลที่ Kaspersky มีอยู่นี้เก็บมาจากการสแกนไฟล์บนฮาร์ดไดรฟ์เมื่อมีการสร้างหรือเข้าถึงไฟล์เหล่านี้

เอเดรียน เหีย (Adrian Hia) ผู้อำนวยการจัดการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Kaspersky ระบุว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงศักยภาพในการเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ระดับโลก อีกทั้งยังมีพัฒนาการในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

Kaspersky ชี้ว่าการจะป้องกันภัยเหล่านี้จะต้องมีระบบไฟวอลล์ ระบบต่อต้าน Rootkit และการควบคุมอุปกรณ์ถอดได้ รวมถึงต้องมีโซลูชันด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม