สำนักข่าว Wall Street Journal รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าเมื่อต้นปี รัฐบาลจีนสั่งให้ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมในประเทศทยอยเลิกใช้ชิปต่างชาติภายในปี 2027

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้สั่งให้ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือไปสำรวจหาชิปต่างประเทศในระบบทั้งหมด และวางกรอบเวลาในการเปลี่ยนชิปที่มีอยู่

รายงานชิ้นนี้ระบุว่าทิศทางในลักษณะดังกล่าวของจีนจะส่งผลกระทบต่อ Intel และ AMD ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลก ซึ่งบริษัทจีนส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์ของทั้งสองบริษัท

นี่ยังสอดคล้องกับรายงานของ Financial Times ที่่ระบุว่ารัฐบาลจีนสั่งให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศเลิกใช้ชิปจาก Intel และ AMD ด้วย

สำนักข่าว Reuters เคยรายงานว่าจีนพยายามที่จะทดแทนการใช้เทคโนโลยีชิปของตะวันตก ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีชิปภายในประเทศ ในขณะเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็ยกระดับมาตรการส่งออกเทคโนโลยีชิปในยังจีนด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ เมื่อปี 2022 รัฐบาลจีนยังเคยสั่งให้รัฐวิสาหกิจเปลี่ยนไปใช้ระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาภายในประเทศภายในปี 2027 ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นเส้นตายเดียวกันกับคำสั่งใหม่ที่ออกกับบริษัทโทรคมนาคม