พาเวล ดูรอฟ (Pavel Durov) ผู้ก่อตั้ง Telegram เผยว่าแพลตฟอร์มที่เขาสร้างขึ้นกับพี่ชายจะมียอดผู้ใช้งานทะลุ 1,000 ล้านคนภายใน 1 ปี เพราะ Telegram แพร่กระจายเหมือน ‘ไฟป่า’

ดูรอฟเดินทางออกจากรัสเซียซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดในปี 2014 เพราะไม่ยอมทำตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่ให้ปิดช่องทางสื่อสารของฝ่ายการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลบน VK อีกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่เขาขายไปให้คนอื่น เขาชี้ว่ารัฐบาลของบางประเทศพยายามที่จะกดดันเขาเกี่ยวกับทิศทางของ Telegram แต่ดูรอฟก็ยืนยันว่า Telegram ต้องยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นกลาง และไม่เข้าไปเป็นผู้เล่นในภูมิรัฐศาสตร์

Telegram เป็นแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้งานสูงมาก โดยเฉพาะในประเทศที่อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต และถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหลัก ท่ามกลาง Facebook, WhatsApp และ TikTok ดูรอฟระบุว่าเขาได้แนวคิดในการพัฒนาแอปส่งข้อความแบบเข้ารหัสมาให้เป็นช่องทางการสื่อสารขณะที่เขาถูกรัสเซียกดดัน โดย นิโกไล ดูรอฟ (Nikolai Durov) พี่ชายเป็นผู้ออกแบบระบบการเข้ารหัส

เขายืนยันว่าเขาไม่สามารถรับคำสั่งจากรัฐบาลของประเทศใดทั้งสิ้น แต่เขาชี้ว่าภัยคุกคามต่อเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่รัฐบาล แต่เป็นคู่แข่งหลักอย่าง Apple และ Google ที่สามารถปิดข้อมูลทุกอย่างและเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของประชาชนได้

ดูรอฟเชื่อว่าแพลตฟอร์ม Telegram ถูกทุกขั้วการเมืองใช้ประโยชน์ แต่ตัวแพลตฟอร์มจะไม่เข้าข้างฝ่ายใด

“การแข่งขันของความคิดที่หลากหลายจะนำไปสู่ความก้าวหน้าและโลกที่ดีกว่าสำหรับทุกคน” ดูรอฟกล่าว