อย่างที่ทุกคนทราบกันว่า iPad Pro พร้อมชิป Apple M4 นั้นมีการแบ่งสเปกออกเป็น 2 รุ่นหลัก ๆ คือรุ่นที่มี CPU ทั้งหมด 9 core และ 10 core โดยรุ่นความจุ 256GB และ 512GB จะได้ CPU 9 core พร้อมแรม 8 GB ส่วนรุ่น 1TB และ 2TB จะได้ 10 core พร้อมแรม 16 GB แล้วทั้ง 2 รุ่นนี้มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันมากหรือไม่?

ผลการทดสอบ Geekbench

Apple M4 CPU 9 core

  • Single-core: 3,630 คะแนน
  • Multi-core: 13,060 คะแนน

Apple M4 CPU 10 core

  • Single-core: 3,767 คะแนน
  • Multi-core: 14,677 คะแนน

แม้ว่าในส่วนของ Single-core ดูจะไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แต่สำหรับ Multi-core ก็แตกต่างกันพันกว่าคะแนน คำนวนออกมาแล้วห่างกัน 11.02% ซึ่งถือว่ามากพอสมควรเลย (ในราคาที่ iPad Pro M4 11 นิ้วระหว่างรุ่น 512 GB กับ 1 TB ต่างกันอยู่ 16,000 บาท) ซึ่งเมื่อเทียบกับชิป Apple M2 ที่ทำคะแนน Multi-core ได้ 9,630 คะแนนแล้วนั้น เรียกว่าทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่น

คงต้องมารอดูในการใช้งานจริงว่าระหว่าง 9 core และ 10 core จะสร้างความแตกต่างด้านการใช้งานได้มากขนาดไหนครับ