บริษัทที่ OpenAI ประกาศปิดดีลซื้อกิจการเป็นครั้งแรกคือบริษัท Rockset ซึ่งเป็น Startup ผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูล ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์และแปลงข้อมูลของบริษัทตัวเองไปเป็นข้อมูลอัจฉริยะที่สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งดีลดังกล่าวยังไม่มีการเปิดเผยมูลค่าในตอนนี้ แต่ที่ผ่านมา Rockset ได้รับเงินจากนักลงทุนไปแล้วรวม ๆ กว่า 105 ล้านเหรียญสหรัฐ

Venkat Venkataramani CEO ของ Rockset กล่าวว่า ‘หลังจากนี้ OpenAI จะนำระบบการจัดการข้อมูลของ Rockset มาเสริมทัพกับโครงสร้างพื้นฐานในทุกผลิตภัณฑ์ของ OpenAI และนอกจากนั้นพนักงานส่วนหนึ่งของ Rockset จะถูกย้ายมาอยู่ทีมเดียวกันกับ OpenAI อีกด้วย’

โดยลูกค้าปัจจุบันของ Rockset จะยังไม่ได้รับผลกระทบในทันทีกับการปิดดีลในครั้งนี้ แต่คาดว่าในอนาคตทาง Rockset จะมีการช่วยเหลือด้านการเปลี่ยนผ่านย้ายข้อมูลไปสู่ Platform ของผู้ให้บริการรายอื่น