หลังจากวันที่ 11 เมาษยน 2017 เป็นต้นไป ผู้ที่ใช้ Windows Vista จะไม่ได้รับการอัปเดตความปลอดภัย และคอนเทนต์ต่างๆจาก Microsoft โดยผู้ใช้จะยังทำงานบน Windows Vista ต่อไปได้ แต่อาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหรือติดไวรัสได้

Microsoft ได้เปิดตัว Windows Vista มาตั้งแต่ปี 2007 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทน Windows XP ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในยุคนั้น แต่กลับพบปัญหาบั๊กและความไม่เสถียร จนทำให้ถูกวิจารณ์ในทางลบและถูกกระแสต่อต้านมาโดยตลอด

ในปัจจุบันยังมีผู้ใช้งาน Windows XP อยู่ถึง 8% ถึงแม้ว่าจะไม่รองรับการอัปเดตไปตั้งแต่ปี 2014 แล้วก็ตาม ส่วน Windows Vista มีเพียง 0.78% เท่านั้น

หลังจากปลดระวาง Windows Vista ไปแล้ว Microsoft ก็จะยุติการรองรับ Windows 7 ในวันที่ 14 มกราคม 2020 ต่อไป

ข้อมูลอ้างอิง : businessinsider และ computerworld