ใน iOS 11.3 เวอร์ชั่น Beta ตัวที่ 2 นั้น Apple ได้นำเสนอการตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาแบตเตอรี่ใน iPhone แบบครบวงจรก ด้วยฟีเจอร์ Battery Health (ยังเป็นเวอร์ชั่น Beta อยู่) และสามารถควบคุม Peak Performance Capability (ประสิทธิภาพสูงสุด) ใน iPhone ได้

ฟีเจอร์ดังกล่าว จะใช้ได้ตั้งแต่ iPhone 6 ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานฟีเจอร์ Battery Health ได้จาก Settings > Battery > Battery Health (Beta)

การทำงานของฟีเจอร์ Battery Health มีดังนี้

  • Performance Management (การจัดการประสิทธิภาพ) จะถูกปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งทำให้โทรศัพท์ของท่านมีแน้วโนมที่จะปิดการทำงานลงอย่างกระทันหันได้
  • Performance Management (การจัดการประสิทธิภาพ) จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติ หลังจากที่โทรศัพท์ได้ปิดการทำงานลงอย่างกระทันหัน หรือโทรศัพท์มีแบตเตอรี่ลดลง
  • ถ้าหากท่านปิด Performance Management (การจัดการประสิทธิภาพ) ลงแล้ว จะไม่สามารถเปิดได้อีก แต่มันจะเปิดโดยอัตโนมัติอีกครั้งถ้าหากเปิดปัญหาโทรศัพท์ปิดการทำงานอย่างกระทันหัน

ในฟีเจอร์ Battery Heath จะมีข้อมูลของแบตเตอรี่ที่มีความจุเต็ม และประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ในลักษณะต่างๆ ดังนี้

  • แบตเตอรี่มีความจุเต็ม 100%
  • ประสิทธิภาพการทำงานเป็นปกติ

ถ้าหากโทรศัพท์ได้ปิดการทำงานลงอย่างกระทันหัน ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานก็จะถูกปรับเปลี่ยนไป ดังนี้

  • ประสิทธิภาพการทำงานถูกปรับเปลี่ยนไป
  • ไม่สามารถตรวจวัดความจุของแบตเตอรี่ได้

และถ้าหากปิดการทำงาน Performance Management (การจัดการประสิทธิภาพ) ลง ก็จะปรากฏข้อมูลดังต่อไปนี้

  • Performance Management (การจัดการประสิทธิภาพ) ได้ถูกปิด
  • แบตเตอรี่เริ่มเสื่อมคุณภาพลง

ข้อมูลอ้างอิง : gsmarena