ก่อนหน้านี้ Apple ประกาศเองว่าจะแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการจัดการแบตเตอรี่ของ iOS ให้ดีขึ้นหลังมีประเด็นประสิทธิภาพของเครื่องลดลงตามอายุของแบตเตอรี่ที่มากขึ้น

ล่าสุด Apple ได้ใส่ฟีเจอร์ “Battery Health” มาใน iOS 11.3 beta 2 ซึ่งฟีเจอร์นี้จะเป็นตัวบ่งบอกประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปดูได้ใน Settings > Battery > Battery Health

Maximum Capacity: หมายถึงความจุของแบตเตอรี่ เครื่องใหม่ที่เพิ่ง Activate จะมีความจุแบตเตอรี่ที่ 100% และจะลดลงตามระยะเวลาการใช้งานครับ

นอกจากนี้จะมีการแสดงผลในส่วนของ Peak Performance Capabilities หรือประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดโดย Apple ได้แบ่งควาหมายต่างๆ เอาไว้ดังนี้

Performance is normal: ประสิทธิภาพของเครื่องปกติ ไม่มีการจัดการประสิทธิภาพของเครื่องซึ่งรองรับการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

Performance Manage Applied: หมายถึงมีการเปิดระบบจัดการพลังงานเพื่อป้องกันการดับของเครื่องอย่างไม่สามารถคาดการณ์ได้

Battery Health Unknown: หรือระบบไม่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ได้ ควรนำเครื่องไปตรวจสอบที่ Apple Genius หรือตัวแทนหลังการขาย (AASP)

 

Performance management turn off: เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานเลือกปิดระบบจัดการพลังงานด้วยตัวเอง

 

Battery Degraded: หรือแบตเตอรี่เสื่อมประสิทธิภาพแล้วซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องด้วย แนะนำให้ผู้ใช้งานนำเครื่องติดต่อ Apple Genius หรือ AASP เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

ต้องย้ำอีกครั้งว่าฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน iOS 11.3 beta 2 เท่านั้น ใครที่สนใจลองใช้และเป็นนักพัฒนาสามารถอัปเดตได้ ส่วนผู้ใช้งานทั่วไปก็ต้องรอตัวเต็มออกมากันอีกทีครับ

อ้างอิง