Website Planet ได้รายงานว่า Prestige Software บริษัทให้บริการแพลตฟอร์มจองห้องสำหรับ Agoda, Hotels.com, Booking.com และ Expedia ได้ทำข้อมูลของผู้เข้าพักโรงแรมจำนวนกว่า 10 ล้านไฟล์ จากแขกนับล้าน และมีข้อมูลบัตรเครดิตนับแสน หลุดออกมาบน Amazon Web Services S3 ซึ่งเป็นบริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud อันดับต้น ๆ ของโลก

ข้อมูลจำนวนมหาศาลดังกล่าว เป็นไฟล์แสดงการเข้าพัก รวมถึงวันที่ย้อนหลังไปถึงปี 2013, ชื่อ, ข้อมูลบัตรเครดิต, หลายเลขบัตรประชาขน และข้อมูลการจอง

Hotel Reservation Platform

ทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวได้หลุดออกมาเป็นระยะเวลานานขนาดไหน โดยตอนนี้ช่องโหว่ในระบบถูกอุดไปเรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากที่ได้มีการแจ้งไปทาง AWS (Amazon Web Services) เพียงแค่ 1 วัน

Hotel Reservation Platform

ข้อมูลอ้างอิง : engadget

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส