Google ร่วมมือกับ Aclima บริษัทผู้ผลิตเซ็นเซอร์วัดองค์ประกอบทางเคมีในอากาศ ติดตั้งเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลไปกับรถถ่ายภาพแผนที่ Google Street View เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพล็อตเป็นแผนที่แสดงให้เห็นได้ว่าตรงไหนของเมืองอากาศดี ตรงไหนอากาศเสีย

ทั้ง 2 บริษัทได้ร่วมมือกันทดสอบระบบมานาน 1 ปีครึ่งแล้ว โดยความร่วมมือเมื่อแรกเริ่มนั้น Google ใช้เซ็นเซอร์ของ Aclima มาเก็บข้อมูลสภาพอากาศในสำนักงานของ Google เพื่อหาวิธีปรับปรุงบรรยากาศในที่ทำงานให้พนักงานของ Google ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อมาก็มีการต่อยอดความร่วมมือเกิดเป็นโครงการใหม่ในการทำแผนที่คุณภาพอากาศ โดย Google ได้นำเอาเซ็นเซอร์ของ Aclimaไปติดตั้งเข้ากับรถถ่ายภาพจำนวน 3 คัน และผลจากการวิ่งตระเวนถ่ายภาพ Street View นาน 1 เดือน ก็ได้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ของ Aclima มาด้วยมากกว่า 150 ล้านชุด ซึ่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์นี้จะบอกถึงองค์ประกอบทางเคมีของอากาศในบริเวณต่างๆ ทั้งเขม่าควัน, ฝุ่นละออง ตลอดจนปริมาณก๊าซพิษสารพัดประเภทที่ปะปนอยู่ในอากาศด้วย เป็นต้นว่า คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนมอนอกไซด์, โอโซน, ไนโตรเจนไดออกไซด์ รวมถึงพวกองค์ประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย

Google - Air Quality Mapping (3)

เซ็นเซอร์ของ Aclima ในระหว่างการทดสอบก่อนการนำไปติดตั้งกับรถของ Google

เมื่อนำข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์มาเทียบกับข้อมูลเส้นทางการวิ่งของรถถ่ายภาพ Street View นั่นทำให้ Google สามารถสร้างแผนที่โดยระบุองค์ประกอบทางเคมีของอากาศในแต่ละบริเวณที่รถวิ่งผ่านได้ นั่นจะทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมได้ง่ายว่าแต่ละจุดในเมืองมีสภาพของอากาศเป็นอย่างไร

Google - Air Quality Mapping (1)

ตัวอย่างการพล็อตข้อมูลของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ลงในแผนที่เมือง Denver

เป้าหมายร่วมกันของ Google และ Aclima ในการทำงานนี้ คือการสร้างแผนที่ข้อมูลคุณภาพอากาศของเมืองต่างๆ ซึ่งผู้คนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ซึ่งจะเป็นการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐผู้รับผิดชอบเรื่องมลภาวะในอากาศได้ทำหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และสำหรับ Google เองก็อาจได้ประโยชน์อีกหลายต่อจากการทำแผนที่คุณภาพอากาศนี้ เป็นต้นว่านำข้อมูลที่ได้ไปใช้กับระบบนำทาง Google Maps ทำให้สามารถนำทางผู้ใช้โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ซึ่งมีอากาศเสียเยอะก็เป็นได้

ที่มา – TechCrunch

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Ggkab1lKj6g&w=640&h=360]