หน่วยบริหารด้านไซเบอร์สเปซของจีน (Cyberspace Administration of China – CAC) เสนอมาตรการที่จะตรวจสอบทางไซเบอร์ต่อบริษัทที่มีความต้องการซื้อหุ้นในฮ่องกงว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติอยู่ในความดูแลหรือไม่ บนหน้าบัญชี WeChat ของหน่วยงาน

มาตรการนี้ยังจะบังคับให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ที่วางแผนจะตั้งสำนักงาน หรือศูนย์วิจัยในต่างประเทศจะต้องส่งรายงานให้แก่ CAC เพื่อพิจารณาด้วย อีกทั้งประชาชนจะสามารถให้ข้อคิดเห็นต่อการกำหนดนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวหรือการแก้ไขกฎที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือผลประโยชน์ของผู้ใช้ได้

ยิ่งไปกว่านั้น หากเป็นบริษัทที่มีผู้ใช้บริการรายวันมากกว่า 100 ล้านคน การเปลี่ยนแปลงกฎหรือนโยบายฯ ดังกล่าวจะต้องมีองค์กรอื่นมาร่วมพิจารณา และจะต้องส่งให้รัฐบาลอนุมัติด้วย

ในขณะที่บริษัทที่ให้บริการแชทหรือระบบส่งข้อความทันที (instant messaging) จะไม่สามารถห้ามผู้ใช้เข้าถึงหรือส่งไฟล์ไปยังแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตอื่น เว้นแต่มีเหตุผลที่รับฟังได้

ทั้งนี้ ข้อเสนอของ CAC จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนไปจนถึงวันที่ี 13 ธันวา ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนเพิ่งจะผ่านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลไป

ที่มา Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส