ปัจจุบันเทรนต่างๆ นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงความต้องการสินค้าของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนแทบตามไม่ทัน วันนี้ บริษัท ดันน์ฮัมบี้ ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค โดยใช้ระบบ Smart data หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ บิ๊กดาต้า และการวิเคราะห์จากผู้ซื้อจริง เพื่อให้เข้าใจเข้าใจผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้งและรอบด้าน เพื่อเป็นตัวช่วยในการวางแผนเรื่องการวางขายสินค้าและบริการ ช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค การสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมกันทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

ดันน์ฮัมบี้ ประเทศไทย บริษัทที่ทำการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคชั้นนำระดับโลก ฉลองการเดินทางครบรอบ 10 ปีแห่งความสำเร็จหลังได้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยแบรนด์ในประเทศไทยให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างแท้จริง โดยบริการของดันน์ฮัมบี้ ทำให้แบรนด์เข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ลึกซึ้งและรอบด้าน เพื่อให้แบรนด์ต่างๆ สามารถใช้ในการวางแผนการขาย

Sociomantic คือ

เป็นโซลูชั่นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การกำหนดการเข้าถึงผ่านโปรแกรมการจัดการอัตโนมัติ ซึ่งเชื่อมต่อกับผู้บริโภคผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซด์ของแบรนด์ โดยจะวิเคราะห์จากการเข้าเว็บหรือค้นหาสินค้านั้นๆ ผ่านโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ ซึ่งจะทำงานรวมกับโซลูชั่น คอนเน็คมีเดีย ซึ่งสามารถวัดผลสื่อโฆษณาในร้านค้าปลีกได้อย่างแม่นยำ ผ่านเครื่องการวัดผลอย่าง การมองเห็น ต้นทุนต่อการแสดงผลพันครั้ง (CPM) รายละเอียดของลูกค้า (Shopper Profile) โดยมี sqx supply quality index ที่สามารถระบุความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้ว่า คนนี้มีพฤติกรรมในการใช้จ่ายอย่างไร สนใจสิ่งใด พูดง่ายๆ เลยก็คือ ระบบนี้จะดูว่าเราเรากำลังสนใจสิ่งใดอยู่และสภาพการณ์เงินของเราเป็นอย่างไรจากนั้นระบบนี้จะทำการย้ำความต้องการของเราโดยการให้เราเห็นโฆษณาของสิ่งที่เราสนใจบ่อยๆ เพื่อเพิ่มความต้องการซื้อของเราจนในที่สุดเราก็ตัดสินใจซื้อในที่สุด ช่างเป็นระบบที่ดีในด้านผู้ประกอบการอะไรเช่นนี้ แต่ในมุมมองของผู้บริโภคถือว่าโชลูชั่นนี้ร้ายไม่เอาเลยนะครับ

นายธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ ประธานกรรมการฝ่ายมีเดีย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ดันน์ฮัมบี้ จำกัด กล่าวว่า “ด้วยข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มของเรา ดันน์ฮัมบี้สามารถเข้าใจลูกค้าของแบรนด์นั้นๆ ได้อย่างลึกซึ้งและรอบด้าน ซึ่งเราทำให้แบรนด์สามารถเข้าใจผู้บริโภคได้มากกว่ามุมมองที่เคยเข้าใจ โดยการเจาะลึกพฤติกรรมการใช้จ่ายและทัศนคติ ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ และด้วยความเข้าใจเชิงลึกและการประเมินผลโดยใช้ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางนี้เอง เราจึงสามารถช่วยแบรนด์และผู้ค้าปลีกในการเลือกสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนได้อย่างครบวงจร ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์ซื้อสินค้าที่ดีให้กับผู้บริโภคชาวไทย”

 

Customer journey

“นอกจากนี้เส้นทางการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือ Customer Journey ไม่ได้เริ่มจากบ้านแล้วตรงมาซื้อที่จุดขายอีกต่อไป แต่มี Customer Journey และวิธีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น และแต่ละคนมีวิธีการตัดสินใจซื้อสินค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น การที่เราเข้าใจความแตกต่างของกลุ่มลูกค้า โดยการสร้างกลยุทธ์ของการสื่อสารที่มีความเฉพาะเจาะจง เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสื่อสารกับลูกค้าในทุกช่องทาง เพื่อสร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อให้กับลูกค้า” คุณธีรเดช กล่าวเสริม