พรบ.ไซเบอร์ ฉบับเต็มได้ถูกเผยแพร่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. เป็นต้นมา

โดยจุดประสงค์ของพรบ. นี้ จริงๆ แล้วเน้นเพื่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ในระดับธุรกิจ องค์กร หน่วยงาน แต่อย่างไรก็ตามมีข้อสงสัยประการใดสามารถกดเข้าไปอ่านดูพรบ. ฉบับเต็มได้ และเร็วๆ นี้เราจะทำบทความสรุปความจริงของพรบ. นี้ออกมาให้ได้อ่านกันด้วยนะครับ

อ่านได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0020.PDF