เริ่มแล้วเป็นวันแรก! (21 สิงหาคม 2563) สำหรับงาน “iCreator Conference 2020 presented by All Online” งานที่รวมตัว Content Creator ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่ปีนี้มาในธีม “Next Gen and the Legend” และเพื่อเป็นการสอดรับกับสถานการณ์โควิด 19 การจัดงานจึงสามารถเข้าถึงได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

นายขจร เจียรนัยพานิชย์ ผู้บริหาร เดอะ ซีโร่ พับลิชชิ่ง จำกัด ขึ้นกล่าวเปิดงาน “iCreator Conference 2020 presented by All Online” โดยเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงสถิติของเม็ดเงินลงทุนในสื่อดิจิทัลของไทย พบว่าเพียงแค่ช่วง 7 เดือนแรกของปี 2020 เม็ดเงินลงทุนในสื่อดิจิทัลอยู่ที่ 12,942 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2019 ที่เม็ดเงินลงทุนในสื่อดิจิทัลตลอดทั้งปีอยู่ที่ 19,555 ล้านบาทแล้ว ถือว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีปัจจัยบวกคือวิกฤตโควิด 19 ที่เป็นตัวกระตุ้นให้สื่อดิจิทัลเติบโต ซึ่งสวนทางกับสื่อประเภท Old Media อื่น ๆ ที่มีอัตราการเติบโตลดลงหลังเจอวิกฤตนี้

iCreator Conference 2020

อีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจคือ อาชีพในฝันของเด็กไทย ซึ่งในปี 2020 นี้เป็นปีแรกที่อาชีพ “ยูทูบเบอร์” (YouTuber) ติดเข้ามาใน 5 อันดับแรก โดยเข้ามาในอันดับที่ 3 โดยอันดับที่ 1 และ 2 คือแพทย์และคุณครูตามลำดับ ส่วนในอันดับที่ 4 และ 5 คือทหารและพยาบาลตามลำดับ

จากสถิติที่กล่าวไปข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าสื่อดิจิทัลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ อาทิ TikTok แอปพลิเคชัน Short Video ที่ในวันนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นสื่อโซเชียลมีเดียที่คนไทยใช้มากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ดังนั้นสื่อดิจิทัลยังคงมีพื้นที่ให้กับ Content Creator ได้สร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ

iCreator Conference 2020

ถ้าเรามีความพยายาม คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ และถ้าเรามีความเชื่อในอนาคตจะดี เราก็จะเป็นคนที่โชคดีได้

ขจร เจียรนัยพานิชย์ ผู้บริหาร เดอะ ซีโร่ พับลิชชิ่ง จำกัด
iCreator Conference 2020
นายขจร เจียรนัยพานิชย์ ผู้บริหาร เดอะ ซีโร่ พับลิชชิ่ง จำกัด

งาน “iCreator Conference 2020 presented by All Online” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรทั้ง 2 รูปแบบ สามารถรับชมย้อนหลังจบงานได้ เป็นเวลาทั้งหมด 72 ชั่วโมง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส