สวัสดีครับวันนี้เว็บแบไต๋จะมาแนะนำโครงการดีๆ สำหรับ นิสิต-นักศึกษา, นิสิต-นักศึกษาที่กำลังหาที่ฝึกงาน, น้องๆ ที่จบใหม่ รวมไปถึงนักพัฒนาอิสระเข้าร่วมโครงการ “Digital Innovation Startup Apprentice” จาก Software Park

โดยโครงการดังกล่าวต้องการให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) เชิงพาณิชย์ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเติบโตไปเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology Startup) ได้ในอนาคต

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสอบถาม รวมถึงสมัครได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.swpark.or.th/apprentice/