เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท โชเซ่น เอ็นเนอร์จี้  จำกัด (Chosen Energy) ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 6 ทีมสุดท้าย จากทั้งหมดสตาร์ทอัพในโครงการ 35 กิจการ ของโครงการ Startup connect โดยทาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับกลุ่มลงทุนภาคเอกชน (Venture Capital: VC) รวมถึงบริษัท อีซีจี-รีเซิร์ช จำกัด (ECG-Research ) โดยทางบริษัท โชเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จำกัดได้รับเลือกจากผลงานระบบการจัดการ การชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EVen system) โดยมีทางนายวรพจน์ รื่นเริงวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โชเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ได้ขึ้นนำเสนอไอเดียและแผนธุรกิจในรอบสุดท้าย ณ บริษัท ไรซ์ แอคเซล จำกัด

ภายในงานได้มี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มาเป็นประธานในงานนี้ ร่วมกับ นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, นายภาสกร ชัยรัตน์ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.), นายพัทธ์ชลิต กลิ่นหอม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีซีจี-รีเซียร์ช จำกัด, นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไรส์ แอคเซล จำกัด, และผู้แทนบริษัทร่วมลงทุนภาคเอกชน เข้าร่วมรับฟังอีกจำนวนมาก

ทางบริษัท โชเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ผู้พัฒนาและคิดค้นระบบชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (EVen) ได้เข้านำเสนอแผนงานธุรกิจโดยได้มี พณฯท่าน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ร่วมรับฟัง ประจวบเหมาะกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีนโยบายเรื่องการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ภายในประเทศ อีกทั้งทางกลุ่มลงทุนภาคเอกชน ได้ให้ความสนใจในการร่วมกันพัฒนาประเทศให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพราะว่าเป็นเทคโนโลยีสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ หากการใช้ยานยนต์ไฟฟ้านั้นจะต้องโตขึ้นควบคู่กับ สถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเทคโนโลยีสะอาดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แถลงผลสำเร็จการส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทที่มีความรู้เฉพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยีขั้นสูง หรือ Deep Technology ดังนั้นจึงได้สั่งการให้ทาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ดำเนินโครงการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและการตลาด สำหรับภาคธุรกิจ สตาร์ทอัพ โดยหวังว่า เพื่อส่งเสริม สตาร์ทอัพไทย ให้โตเป็นระดับยูนิคอร์น รายแรกของประเทศไทย อีกทั้งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ขานรับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้มีการส่งเสริมกิจการทสตาร์ทอัพ สำหรับโครงการนี้ถือว่าช่วยยกระดับการส่งเสริมต่อยอดธุรกิจได้เป็นอันมาก อีกทั้งทาง กสอ. ได้ให้คำแนะนำกับทาง ทีมสตาร์ทอัพทั้ง 6 ทีม โดยมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือ ทีมกูรูดีพร้อม (DIProm Guru) คอยให้คำปรักษาตลอดการวางแผนธุรกิจอย่างใก้ลชิดจนกระทั่งมีความพร้อมเข้าสู่ เชิงพาณิชย์