Play video

Procam 2

● แอปถ่ายรูประดับมืออาชีพ

● แต่ดันพิเศษตรงที่เปลี่ยน iPhone 5s ขึ้นไปให้ถ่ายวิดีโอ 4K ได้ระดับ 25 fps (ส่วน iPhone 6 ได้ 30 fps)

● ราคา $1.99 แต่ถ้าจะถ่าย 4K ต้องซื้อเพิ่มอีก $4.99

● เทียบกับ Vizzywig 8xHD ที่เคยเป็นข่าวแล้วราคาถูกกว่ากันมากเลย ($49.99)