รัสเซียกำลังจะปล่อยดาวเทียมเฝ้าระวังทางทหาร Bars-M No. 5 สำหรับตรวจตราพื้นที่ด้วยระบบ Electro-Optics ไปสู่วงโคจรด้วยจรวด Soyuz 2.1a ออกจากท่าอวกาศเพลเซตก์คอสโมโดรม แคว้นอาร์ฮันเกลสค์ ประเทศรัสเซีย ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 03:00 น. ซึ่งเป็นภารกิจที่ 8 ของจรวด Soyuz 2.1a ในปี 2023

Bars-M No. 5 เป็นดาวเทียมตรวจการณ์ทางทหารในตระกูล Bars-M ใช้ระบบ Electro-Optics ในการตรวจเฝ้าระวังพื้นที่ การทำแผนที่ทางทหาร ระบบถ่ายภาพโลกและภูมิประเทศด้วยความละเอียดสูง ผลิตและพัฒนาโดย TsSKB-Progress ซึ่งจะนำมาใช้แทนที่ดาวเทียมตระกูล Yantar-1KFT ( Kometa ) และการยกเลิกใช้ดาวเทียมตระกูล Bars series 

ดาวเทียม Bars-M No. 5 มีขนาด 4.0 x 2.3 x 2.3 เมตร มีมวล 4,000 กิโลกรัม ประกอบด้วย โมดูลบริการ โมดูลเครื่องมือ และโมดูลบรรทุกเครื่องมือถ่ายภาพ (Karat) รวมทั้งเครื่องวัดความสูงด้วยเลเซอร์ที่ช่วยให้ถ่ายภาพพื้นดินได้ละเอียดในระดับหนึ่งเมตร

ดาวเทียมในตระกูล Bars-M ใช้ระบบขับเคลื่อน SVIT ซึ่งพบได้ในโมดูลบริการที่ไม่มีแรงดัน โดยประกอบด้วยเครื่องยนต์หลักและตัวขับดัน 12 เครื่อง รวมทั้งติดตั้งโซลาร์เซลล์ 2 แผงสำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับยานอวกาศ

ที่มา : spacelaunchschedule.com และ everydayastronaut.com

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส