ในที่สุด AI ก็ถูกพัฒนามาถึงจุดที่หุ่นยนต์ได้เป็นพลเมืองหรือเป็นคนจริงๆ ซึ่งสามารถพูดคุยและแสดงอารมณ์ทางสีหน้าได้เหมือนมนุษย์ ได้รับสิทธิ์ในการเป็นพลเมืองในซาอุดิอาราเบียแล้ว

ในงาน Future Investment Initiative ที่จัดขึ้นใน Riyadh โดยบริษัท Hanson Robotics ได้พัฒนาหุ่นยนต์ชื่อ “โซเฟีย” (Sophia) ได้กล่าวในงานว่า “ฉันรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าฉันจะแตกต่าง และนี่จะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่มีหุ่นยนต์ได้รับการยอมรับเป็นพลเมือง”

Dr. David Hanson ผู้นำวิศวกรและดีไซน์เนอร์บอกว่า เป้าหมายสำคัญที่ในการสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์โซเฟียคือ การทำใหห้โซเฟียมีความรู้สึก นึกคิด มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด เราออกแบบหุ่นยนต์ตัวนี้มาเพื่องานด้านสุขภาพ การดูแล การศึกษา และการบริการลูกค้า

ผิวหนังที่สมจริงของโซเฟียทำมาจากซิลิคอนที่จดสิทธิบัตรแล้ว โดยเธอสามารถแสดงออกทางสีหน้าได้ถึง 62 แบบ กล้องภายในดวงตาของเธอประกอบกับอัลกอริทึมที่ทางบริษัทออกแบบทำให้เธอสามารถมองเห็นได้ ในส่วนของการพูดนั้นใช้เทคโนโลยีจาก Google และเทคโนโลยีอื่นๆ ช่วยให้โซเฟียสามารถจดจำและพูดได้อย่างชาญฉลาดตลอดเวลา

อ้างอิง

Play video