13 เมษายน Astrobotic บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อวกาศสำหรับภารกิจบนดวงจันทร์และดาวเคราะห์เผยได้ตัดสินใจเลือกใช้จรวด Falcon Heavy ของ SpaceX ในการส่งรถสำรวจ Viper (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) รถสี่ล้อที่ออกแบบมาเพื่อค้นหาน้ำแข็งและสำรวจดินไปลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์

Falcon Heavy เป็นจรวดที่ใช้ในการบรรทุกน้ำหนักสูงไปยังอวกาศของ SpaceX ซึ่งพัฒนามาจากจรวด Falcon 9 โดยการเพิ่มส่วนของบูสเตอร์ 2 ลำขนาบไว้ด้านข้างหรือมี 3 บูสเตอร์นั่นเอง และได้ผ่านเที่ยวบินครั้งที่ 3 เมื่อ 25 มิถุนายน 2019 จนได้การรับรองในการบรรทุกน้ำหนักไปสู่อวกาศโดยโครงการ NSSL จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ

Falcon Heavy จะช่วยสนับสนุนภารกิจ Griffin Mission 1 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Commercial Lunar Payload Services (CLPS) ของ NASA ในการขนส่งยานลงจอด Griffin ไปยังขั้วใต้ของดวงจันทร์ โดยเมื่อถึงเส้นโคจรของดวงจันทร์ ยาน Griffin จะแยกออกมาเพื่อลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์ จากนั้นรถสำรวจ Viper จะขับลงมาจากยาน Griffin เพื่อสำรวจพื้นผิวบนดินและส่วนใต้พื้นผิวของน้ำแข็ง ซึ่งภารกิจนี้จะปล่อยสู่อวกาศในปี 2023

Griffin Mission 1 เป็นภารกิจครั้งที่สองในโครงการ CLPS ของ Astrobotic ซึ่งจะมีภารกิจแรกในการปล่อย Peregrine ยานลงจอดบนดวงจันทร์เพื่อบรรทุกเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ไปยังดวงจันทร์ในเดือนกรกฎาคม 2021

ที่มา : astrobotic

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส