กลุ่มพนักงานของ Blizzard ยื่นตั้งสภาพแรงงานเพิ่มเติมอีก

กลุ่มพนักงานประก้นคุณภาพของ Blizzard Albany (ชื่อเดิมคือ Vicarious Visions) ได้ยื่นตั้งสหภาพแรงงานกับทางคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติ (National Labor Relations Board) ของสหรัฐอเมริกา

โดยกลุ่มพนักงานของ Blizzard Albany ที่รวมตัวกันในชื่อ Game Worker Alliance Albany ได้แถลงการก่อตั้งสหภาพบน Twitter ในคำแถลงมีการขอให้ Activision Blizzard ยอมรับการก่อตั้งสหภาพและเคารพสิทธิของพนักงานในการรวมตัวโดยปราศจากการตอบโต้หรือแทรกแซง

ทั้งนี้ Activision Blizzard ได้เคยออกมาตอบคำถามในกรณีดังกล่าวว่า “เคารพในสิทธิของพนักงานในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมสหภาพหรือไม่” และจะให้คำตอบอย่างเป็นการต่อการยื่นตั้งสหภาพแรงงานดังกล่าวในภายหลัง

การตั้งสหภาพฯ ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระแสการรวมตัวของพนักงานทั่วทั้ง Activision Blizzard เพื่อต่อต้านแนวทางการบริหารด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมถึง การผละงานของพนักงาน Blizzard และการก่อตั้งสหภาพของพนักงานจาก Raven Studios

ที่มา GameSpot

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส