คดีฟ้องร้อง Activision Blizzard เจอตอเข้าซะแล้ว

ก่อนหน้านี้ที่ได้มีรายงานไปแล้วว่าทาง Activision Blizzard ยอมทำความตกลงกับคณะทำงานเพื่อความเสมอภาคในการทำงาน (Equal Employment Opportunity Commission – EEOC) (ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับรัฐบาลกลาง) และต้องจ่ายเงินมหาศาล เพื่อแลกกับการยุติคดีที่ EEOC เป็นผู้ฟ้อง

อย่างไรก็ตาม เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทางกรมการจัดหางานและที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรมแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Department of Fair Employment and Housing – DFEH) ที่เป็นผู้ยื่นฟ้องทาง Activision Blizzard ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ยื่นคัดค้านการทำความตกลงระหว่าง Activision Blizzard และ EEOC เนื่องจากเงื่อนไขภายใต้การทำความตกลงฯ ดังกล่าว อาจไม่เป็นผลดีต่อรูปคดีที่ DFEH เป็นผู้ฟ้องได้

ล่าสุด EEOC ได้มีจดหมายตอบโต้คำคัดค้านของ DFEH โดยอ้างว่าทนาย 2 คนที่ทำคดีให้กับ DFEH เคยเป็นทนายให้กับ EEOC ในการยื่นฟ้อง Activision Blizzard มาก่อน หากเรื่องนี้เป็นจริง คำคัดค้านของ DFEH อาจเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ ถืิอเป็นการละเมิดจริยธรรมวิชาชีพ และกฎจรรยาบรรณของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California’s Rules of Professional Conduct)

ทั้งนี้ ดูเหมือนว่า DFEH จะตระหนักถึงช่องโหว่ในเรื่องนี้ จึงได้มีการสลับตัวทนาย 2 คนนี้ออกไปจากคดีแล้วก่อนหน้านี้ แต่ EEOC ก็อ้างว่าการเปลี่ยนตัวทนายเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ DFEH จะยื่นคัดค้านการทำความตกลงระหว่าง EEOC และ Activision Blizzard จึงอาจเป็นไปได้ว่าทนายทั้ง 2 คนอาจมีส่วนในการเสนอความเห็นต่อการยื่นคัดค้านฯ ดังกล่าว

EEOC ยังอ้างต่ออีกว่าไม่เพียงแต่ทนายทั้ง 2 คนจะมีส่วนในการทำคดีเท่านั้น แต่ยังอาจให้มีบทบาทในการให้คำแนะนำและทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายคนอื่น ๆ ของ DFEH เกี่ยวกับคดีฯ ดังกล่าว ดังนั้น จึงควรห้ามไม่ให้ฝ่ายกฎหมายทั้งหมดของ DFEH มีส่วนในการผลักดันคำยื่นคัดค้าน

ที่มา IGN

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส